Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

Рижская 51 средняя школа 

(Рига, Маскавас 262)

приглашает на обучение 

в 10 – 12 классы вечерней школы на 2015/2016 учебный год 

по следующим программам:

1.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (vakarskola), kods 31011022.

2.Speciālās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (vakarskola), kods 31015222.

Предоставляем возможность получить среднее образование, совмещая обучение и работу.


Тел. 67187010, 67187896, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 16.00.

 

12.klases izlaidums 29.maijā 2015.gadā 14:00!


Выпускной вечер 12 класса состоится

29 мая 2015 года в 14:00 в актовом зале  

Рижской 51 средней школы!

alt

 

Apsveicam!

10.b klases skolnieks

Žans Pols Eļ-Haže 

2014./2015.mācību gadā ieguva godalgotas vietas:


Atklātajā ķīmijas olimpiādē - 
1 vieta


Latvijas 56. Valsts ķīmijas olimpiādē - 2 vieta

altalt

Žans-Pols Eļ-Haže ar ķīmijas skolotāju Svetlanu Curbunovu.

 
Meklēšana